KARGO BEDAVA...! KARGO BEDAVA...! KARGO BEDAVA...!
Hakkımızda Yardım Sipariş Takibi İletişim
0

Demir Oksit (Siyah)


95,00 TL
Ücretsiz Kargo
DEMİR OKSİT (SİYAH) Demir oksit ; küçük partikül büyüklüğüne sahip ,organik veya inorganik yapıda olan kimysal bir tozdur.Demir oksit boyaya renk ,örtme,antikoruzve dayanıklılık (korozyana ve alkalil


  Favorilere Ekle

Bu ürünü paylaş

Demir oksit ; küçük partikül büyüklüğüne sahip ,organik veya inorganik yapıda olan kimysal bir tozdur.Demir oksit boyaya renk ,örtme,antikoruzve dayanıklılık (korozyana ve alkalilere)özelliği verir Demir oksit genellikle dağlık bölgelerde, kayaların arasından çıkan bir bileşiktir. Bu bileşiğe çıplak elle dokunulamaz çünkü bileşikteki oksit gazı havayla temas edince yanıcı bir madde açığa çıkar. Bu bileşik, Türkiye'de Doğu Anadolu'nun doğusunda Van ili sınırlarında bolca bulunmaktadır.Demir oksit pigmentleri doğal ve sentetik olmak üzere başlıca iki guruba ayrılır.Demir oksitlerin çok iyi boyama gücü ve yeteneği vardır.En çok kullanılan renkleri ;siyah ,kırmızı,sarı ve Kahve olmakla birlikte yeşil ,mavi, turuncu gibi birçok renkte demir oksit bulunur.

Demir oksit pigmentleri,doğal ve sentetik olmak üzere iki guruba ayrılır.Doğal demir oksit pigmentleri.Bunlar okr,ombra,sienna ve kırmızı demir oksitleridir.guruplandırmalarında ise ana kriterler renk değişimleri ve kimyasal içerikleridir.genelliklr ocrlar sarıdan kırmızıya değişen tonlarda,siyenalar sarıdan turuncuya değişen tonlarda ,ombralar ise koyu kahverengi tonlarında değişim gösterir.Bu pigmentler aynı zamanda coğrafyalarına göre İspanyol kırmızısı,Afrika Okru gibi isimlerde alırlar.

Demir oksit pigmentleri boyanın sarıdan siyaha kadar tüm renkleri elde etmek için en önemli ve en ekonomik pigment gurubudur.Tecnolojinin gelişmesiyle birlikte demir oksitlerde doğal olanlarının yerine sentetik olanları yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Tecnodieci Sentetik Kırmız demir oksit:Doğal kırmızı demir oksitinin (red okr)kırmızısının derin tonlarının nedeni %60-90 arasındaki hematit içeriğidir.Dünyanın en önemli kaynakları ispanyadadır.Fe2O3 ün limonit formunun geniş olarak bulunması

nedeniyle sarı ve turuncu tonlarıda ortaya çıkmaktadır.Sarı tonları %20 limonit içeriğiile kil bileşiminden kaynaklanmaktadır.Turuncu tonları aynı zamanda MgO içermektedir 

 
 

Başlıca kullanım alanları:Tuğla,kiremit, boya ,plastik,seramik ,parke,taş boyama, beton ve kağıt sanayidir

Kırmızı Demiroksit Nedir

Ticari  Mineralleri: Demir oksit pigmentleri doğal ve sentetik olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. Bu gruplara ait ticari mineraller Çizelge 1’de verilmiştir.

Demir Oksit Pigmentleri     

Doğal 

Sentetik

Sarı

Götit (aFeOOH.xH2O)

Lepidokretit (gFeOOH.xH2O)

Okr

Siyena

Limonit

Götit

Kırmızı

Hematit (Fe2O3)

Siderit (kalsine)

Pirit (kalsine)

Hematit

Kahverengi

Ombra

Limonit (kalsine)

Siderit (kalsine)

Götit (sülfür)

Öğütülmüş Hematit

Götit ve Manyetit

Manyetit, Hematit

Siyah

Manyetit (Fe3O4)

Karışık Mineral

Manyetit

Özellikleri:

Doğal demir oksit pigmentleri, dört ana bölümde incelenir. Bunlar, ocher (okr), umber (ombra), sienna (siyena) ve kırmızı demir oksitlerdir. Gruplandırmalarında  ise ana kriterler renk değişimleri ve  kimyasal içerikleridir. Genellikle okrlar sarıdan kırmızıya değişen tonlarda, siyenalar sarıdan turuncuya değişen tonlarda, ombralar ise koyu kahverengi tonlarında değişim gösterir. Ayrıca bu pigmentler tipik coğrafyalarına göre; İspanyol kırmızısı, Afrika Okru gibi isimler alırlar.

Demir oksit pigmentleri; boyanın sarıdan siyaha kadar tüm renklerini elde etmek için kullanılan önemli bir pigment grubudur. Ancak son zamanlarda demir oksitlerin doğal kullanımı yerine sentetik olanları önem kazanmaya başlamıştır.

Demir oksit pigmentlerinin çok iyi boyama gücü ve yetenekleri vardır. Genel olarak, doğal çeşitleri ticari anlamda okr (sarı ve kırmızının tonları), siyena (turuncu tonları) ve ombra (koyu kahverengi ) olarak bilinir [3].

Kırmızı Tonları:

Doğal kırmızı demir oksit pigmentlerinin (red okr) kırmızısının derin tonlarının nedeni %60-90 arasındaki hematit içeriğidir. Dünyanın en önemli kaynakları İspanya’dadır. Fe2O3’ün limonit formunun geniş olarak bulunması dolayısıyla sarı ve turuncu tonları da aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Sarı tonları %20 limonit içeriği ile kil içeriğinden kaynaklanmaktadır. Turuncu tonları aynı zamanda düşük miktarda MgO içermektedir.

Kahverengi Tonları:

Ombralar yüksek MgO içerikleriyle diğer demir oksit pigmentlerinden ayrılırlar.

Ocher:

Genellikle sarı renktedir. Fe2O3 içeriği % 20-50 arasında değişmektedir. Fransız okr özellikle seramik endüstrisinde sarı pigment kaynağı olması açısından çok önemlidir. En önemli üretim bölgeleri Güney Afrika, ABD, Çin ve Brezilya’dır. ASTM standartlarına göre okrların minimum ferrik oksit içeriği % 17 ve +325 mesh tane boyutu maksimum % 1 civarında olmalıdır.

Umber:

En önemli yataklar Kıbrıs ve ABD’de bulunmaktadır. Tipik ombra % 10 MnO2 içermektedir.

Sienna:

En önemli yataklar İtalya, ABD ve Kıbrıs’ta bulunmaktadır. Minimum Fe2O3 içeriği % 38, +325 mesh tane boyutu % 2 civarında, maksimum kalsiyum oksit içeriği ise % 5 olmalıdır.

Doğal Kırmızı ve Siyah Oksitler:

Hematit veya doğal kırmızı oksitler demir oksit pigmentlerinin ana kaynağıdır. Doğal kırmızı oksitle kırmızı okr arasında çok bariz farklılıklar olmasa da doğal oksitler minimum % 80 Fe2O3 içermelidir. Ayrıca +325 mesh tane boyutu maksimum %0.5 olmalıdır. İspanya, ABD, Güney Afrika ve Avustralya en büyük rezervi olan ülkelerdir.

Doğal demir oksit pigmentleri ise magnetitten üretilmektedir.  En büyük üretici ülkeler İspanya ve ABD'dir. Özellikle öğütme sırasında sorun oluşturacağından kuvars içeriği önemlidir.

Mikalı Demir Oksitler:

Mikalı demir oksitler spekülar hematit olarak da bilinmektedir. En önemli kaynakları Avusturya, İspanya, Güney Afrika ve Avustralya’dır. Spekülaritin en önemli özelliği termal duyarlılığıdır. Spekülarit minimum % 85 Fe2O3 içeriğine sahip olmalı ve içinde çözünebilen tuzlar minimum olmalıdır.

Spekülarit (Demir Mikası):

Levhamsı, pulsu hematite spekülarit denir. Siyah renkte, metal parlaklığında, çizgi rengi kırmızı ve kahverengi olan gevrek yapılı bir metal oksittir. Sertliği 6.5 (Mohs) ve yoğunluğu 5.2-5.2'tür. Hidroklorik asitte yavaş yavaş erir, üfleç ateşinde erimez. Romboedrik kristalleri olduğu gibi, pullu cinsi demir mikası ismini alır. Türkiye'de spekülarit rezervlerinin Adana ve Erzurum bölgelerinde olduğu bilinmektedir.

Bazı doğal demir oksit yataklarına ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler Çizelge 2.’de verilmektedir.

 

3. Kullanım Alanları:

 

Demir oksit pigmentlerinin başlıca kullanım alanları boya, plastik, seramik, kağıt  sanayidir. Özellikle boya endüstrisinde suda çözünebilen farklı renklerin üretilebilmesinde önem kazanmaktadır. [2,3]

Doğal demir oksit ucuz pigment olarak çeşitli boyalar, mürekkep, plastikler, lastik, kağıt ve yapı malzemeleri, harç, tuğla, fayans, hayvan yemi, ilaç ve kozmetik ürünleri yapımında kullanılır.

 

 

 

Hematit; yüksek yoğunluğu, iri tane boyutu ve düşük yağ absorblama özelliklerinden dolayı birincil boyama işlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca korozyona karşı koruma etkisi göstermektedir.

Mikalı demir oksit veya spekülar hematit plakalı bir pigment olup lamelli film yapısının korozyon kontrolünde kullanılır. Doğal ombra boyası ve siyena, sentetik malzemeler tarafından elde edilemeyen bir renge sahiptirler. İşlem görmüş doğal demir oksit [baryum ferrit (BaFe12O19), manganez çinko ferrit (MnxZny.Fe2O4)] elektronik ve manyetik mürekkep sanayinde kullanılır. Doğal demir oksitlerle karşılaştırıldığında, sentetik ürünlerin yüksek üniformluk, renk saflığı, renk verme gücü ve renk sabitliğinin kontrolü açısından avantajları bulunmaktadır. Beslenen malzemenin kimyasal saflığı, ağır metal (Sb, As, Cd, Hg, Se) içeriğinin düşürülmesiyle kontrol edilmektedir. İşlem görmüş doğal malzemelerin yanı sıra sentetik ürünler, sürekli magnetlerde kullanılan ferritlerin yapımında kullanılmaktadır. İnce öğütülmüş hematit aşındırıcı özelliği nedeniyle optik cilalama ve mücevherat parlatmasında, yüksek özgül ağırlığı nedeniyle de sondaj çamurunda ve yoğun agregalarda kullanılmaktadır. 

 

Nitelikleri, Sınırlamalar:

Demir oksitlerde kullanım alanlarına göre aranılan bazı nitelikler ve sınırlamalar aşağıda verilmektedir. [6]

Boya Pigmenti: boya endüstrisinde pigment olarak kullanılan demir oksitler Fe2O3 içeriklerine göre A,B,C ve D olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma Çizelge 3.’te verilmektedir. Bu sınıflandırılmanın dışındaki diğer kısıtlamalar; çözünebilir ve uçucu madde miktarı, parça boyutu –10 veya -50mm ve özgül yüzey alanıdır. ASTM sınıflamasına göre: okrlar min. %17 Fe2O3, maks. %1 nem ve uçucu madde; siyena min %38 Fe2O3 ve maks. %4 nem ve uçucu madde

Ferritler: (sert) min. %98 Fe2O, maks. %0.3 SiO2, %0.25 Cl, %0.5 MnO2, %0.2 Al2O3, %0.1 Cr2O3, %1 nem ve –325 mesh %85

API: yoğunluk > 5 ve –200 mesh

Yüksek Yoğunluklu Agrega: min. %65 Fe, Maks. %5 Al2O3 + SiO2, su absorbsiyonu maks. %4, düşük alkali içeriği ve yoğunluk 4.5-5.1

Hayvan Yemi: maks. 5 ppm As, 20 ppm Pb ve 3 ppm Hg

Eczacılık ve Kozmetik: maks. 3 ppm As, 10 ppm Pb ve 3ppm Hg

 

Ülkemizde ve Dünyada Rezerv, Üretim, Tüketim ve Ticareti:

En önemli demir oksit pigment yatakları Arjantin, Breziya, Kıbrıs, Almanya ve ABD’de bulunmaktadır. Bu ülkelere ait rezerv değerleri Şekil 1.’de verilmiştir

ABD Maden Bürosu (US Bureau of Mines) verilerine göre 18 ülkede doğal demir oksit pigmenti üretimi yapılmaktadır. Özellikle; Kıbrıs, İspanya, Avusturya, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve ABD en önemli üretici ülkelerdir. Sentetik demir oksit pigmentleri üretiminde ise Almanya, ABD, İngiltere, Japonya ve Meksika başı çeken ülkeler arasındadır. Bu ülkelerin 1993 yılına ait üretimleri Çizelge 4.’te verilmiştir.

Ülke

Üretim (ton)

Hindistan (okr)

175.000

ABD

38.000

İspanya (okr)

20.000

Fransa

12.000

Avusturya

10.000

 

Son yıllarda kimyasal yöntemler kullanılarak sentetik demir oksit pigmentlerinin üretimi çok yaygındır.

Kırmızı: En önemli gruplardan birisi olan sentetik kırmızı demir oksit üretimi dört yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan üçü kalsinasyon prensibine dayanırken, diğeri kimyasal çözündürmedir. Bu prosesler sonucu açık renkten koyu renge kadar farklı tonlarda kırmızı pigment üretilmektedir.

Sarı: Sarı pigment üç prosesle üretilmektedir. İki proses demir oksit tuzlarında çözünürlüktür. Renk değişimi, tane boyutuna ve reaksiyon zamanına bağlı olarak değişir. Uzun reaksiyon zamanı ve büyük tane boyutu turuncu renkleri verirken, kısa reaksiyon zamanı ve küçük tane boyutu sarı tonlarda renk vermektedir.

Kahverengi: Üç yöntemle üretilmektedirler.

·         Sentetik kırmızı, sarı ve siyah pigmentlerin karıştırılması

·         Doğrudan çöktürme

·         Sentetik siyah oksidin kontrollü reaksiyonu.

Siyah: En erken üretilen pigmentler olan siyah pigmentlerin üretimi sentetik sarı oksitlerin üretimi ile aynıdır.

 

Pazarlama Koşulları, Başlıca Alıcı ve Satıcı Firmalar:

Başlıca alıcı ve satıcı firmalar; Alabama Pigments. Co., Arizona Oxides L.L.C., Bayer Corp. Blue Ridge Talc Co., Harcros Pigments Inc., Mapico Inc, Weirton Stell Corp., International Stell Services Inc., Virginia Earth Pigments Co.’ dur.

Satış Fiyatları:

Doğal ve sentetik demir oksit pigmentlerine ait satış fiyatları aşağıda verilmiştir. [6]

Doğal demir oksitlerin FOB Fiyatları: 0.60 $/kg (siyah), 2.00 $/kg (mikalı), 1.10 $/kg (kırmızı), 0.75-1.25 $/kg (ABD, sarı)

Sentetik demir oksitlerin FOB, ABD fiyatları: 2.00-2.10 $/kg (siyah, çöktürülmüş), 2.40-2.50 $/kg (hayvan yemi ve kozmetik kalite), 1.95-2.10 (kırmızı, çöktürülmüş), 1.75-4.00$/kg (sarı, kalsine), 5.50-11.00 $/kg (manyetit)

Ferrit Kalitesi: 2.25-2.50 $/kg (kırmızı demir oksit)

 

Yerine Geçebilecek Mineraller, Geri Kazanma Olanakları:

Doğal demir oksitlerden üretilen sentetik demir oksitler birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak geri kazanımı ile ilgili uygulama yoktur.

Bu ürün için henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yazmak ister misiniz?

Yorum Yaz
Ödeme Yöntemleri
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)
WhatsApp Destek Hattı
Ana Sayfa
İndirimler
Hesabım
0
Sepet
Tecnodieci Shopping